OMT-fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. 

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn ja sen kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.OMT-terapia aloitetaan asiakkaan perusteellisella tutkimuksella, jossa arvioidaan liikkuvuutta, asentoa, kehon toimivuutta ja hallintaa sekä pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein. 

Tutkimuksen jälkeen valitaan sopivat manuaalisen tekniikan ja terapeuttisen harjoittelun terapiamuodot.