Työfysioterapia

Työfysioterapia on tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa työterveyshuollossa. Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä tuottava työyhteisö.Työfysioterapiassa tutkitaan ja arvioidaan työntekijän fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta. Työfysioterapia voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaiseen työyhteisöön ja/tai työolosuhteisiin.

Työfysioterapeutti:

 • antaa neuvoja ja ohjausta omaan ammattialaansa liittyvissä asioissa
 • antaa neuvoja työpisteen omatoimiseen suunnitteluun ja järjestämiseen
 • osallistuu työtilojen suunnitteluun ja kalusteiden valintaan
 • tekee ergonomiakartoituksia
 • opastaa löytämään sopivia työasentoja ja -liikkeitä
 • antaa henkilökohtaiseen tutkimukseen perustuvia ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi
 • arvioi fysioterapian tarpeen ja osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun
 • suunnittelee ja toteuttaa erilaisia ryhmätoimintoja ja käynnistää yrityksen taukoliikuntaa
 • on mukana työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • tekee fyysisen kunnon testauksia ja osallistuu liikuntapäivien järjestämiseen
 • luennoi asiantuntijana tuki- ja liikuntaelimistön kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä
 • osallistuu työn ja työpaikan kehittämiseen ja suunnitteluun muiden asiantuntijoiden kanssa